مسجد جنه یکی از بزرگترین مساجد خشتی دنیا است
مسجد جامع,متر عرض بزرگترین بنای,مسجد را ندارند,متر طول,مالی در غرب آفریقا,هنرمندان و صنعت,اجازه ورود,جهان لقب

 

مسجد جامع در شهر جنه (Djenne) مالی، در غرب آفریقا با 100 متر طول و 40 متر عرض بزرگترین بنای خشتی جهان لقب گرفته است.

معماری این مسجد و دیگر بناهای خشتی شهر را هنرمندان و صنعت کارانی متبحر از نسل‌های مختلف بر عهده داشتند و آنها را به نحوی می‌ساختند که در مقابل آب باران نفوذ ناپذیر باشند. لازم به ذکر است، مسلمانان اجازه ورود به این مسجد را ندارند.

  مسجد جنه یکی از بزرگترین مساجد خشتی دنیا است

 

  مسجد جنه

مسجد جنه بزرگترین مسجد خشتی دنیا

 

مسجد جنه بزرگترین مسجد خشتی دنیا

 

مسجد جنه بزرگترین مسجد خشتی دنیا

  

  مسجد جنه

 

 

 

 

 

مسجد جنه بزرگترین مسجد خشتی دنیا

مسجد جنه بزرگترین مسجد خشتی دنیا

  مسجد جنه

 

مسجد جنه بزرگترین مسجد خشتی دنیا

 

مسجد جنه بزرگترین مسجد خشتی دنیا

 

مسجد جنه بزرگترین مسجد خشتی دنیا

  مسجد جنه

مسجد جنه بزرگترین مسجد خشتی دنیا

  مسجد جنه

مسجد جنه بزرگترین مسجد خشتی دنیا

 مسجد جنه 

مسجد جنه بزرگترین مسجد خشتی دنیا

  مسجد جنه

مسجد جنه بزرگترین مسجد خشتی دنیا

  مسجد جنه

مسجد جنه بزرگترین مسجد خشتی دنیا

  مسجد جنه

مسجد جنه بزرگترین مسجد خشتی دنیا

  مسجد جنه

مسجد جنه بزرگترین مسجد خشتی دنیا

  مسجد جنه

مسجد جنه بزرگترین مسجد خشتی دنیا

  مسجد جنه

مسجد جنه بزرگترین مسجد خشتی دنیا

  مسجد جنه

مسجد جنه بزرگترین مسجد خشتی دنیا

  مسجد جنه

مسجد جنه بزرگترین مسجد خشتی دنیا

  مسجد جنه

مسجد جنه بزرگترین مسجد خشتی دنیا

  مسجد جنه

مسجد جنه بزرگترین مسجد خشتی دنیا

 

 

منبع : بخش جهانگردی آکاایران
برچسب :
مطالب پیشنهادی