معبد مدینت هابو در اقصر  مصر + تصاویر - آکا
معبد مدینت هابو در اقصر معبد مدینت هابو در مصر معبد مدینت هابو معبد دفن رامسس سوم,تصاویر معبد مدینت هابو,مکانهای تاریخی جهان,معابد مصر,مصر


معبد مدینت هابو, معبد مدینت هابو در اقصر, معبد مدینت هابو در مصر,مصر

 معبد مدینت هابو, معبد مدینت هابو در اقصر, معبد مدینت هابو در مصر,مصر

معبد مدینت هابو, معبد مدینت هابو در اقصر, معبد مدینت هابو در مصر,مصر

معبد مدینت هابو, معبد مدینت هابو در اقصر, معبد مدینت هابو در مصر,مصر

معبد مدینت هابو, معبد مدینت هابو در اقصر, معبد مدینت هابو در مصر,مصر

 معبد مدینت هابو, معبد مدینت هابو در اقصر, معبد مدینت هابو در مصر,مصر

 معبد مدینت هابو, معبد مدینت هابو در اقصر, معبد مدینت هابو در مصر,مصر

 معبد مدینت هابو در اقصر

 

راهرو اول به  حیاط باز  می رسد که این حیاط با مجسمه ی بسیار بزرگ رامسس سوم به طوریکه در یک سمت ان مجسمه ی Osiris و در سمت دیگر  ستون های حکاکی نشده قرار دارد ، تزیین شده است. راهرو دوم به یک تالار ستون دار که دوباره با ستون های تزیینی  شکل رامسس است ،ختم می شود. این مقدمه ی پله ای را فراهم می کند که به راهرو سوم و سپس به یک تالار بزرگ سقف دار (که سقف ان در حال حاضر از بین رفته )، ختم می شود. سرهای واقعی اسیران بیگانه که در  معبد کشف شده است شاید تلاشی برای نمادین کردن  میزان تسلط پادشاه  بر سوریه و حبشه باشد.

منبع : parsacity.com

گردآوری جهان شناسی آکاایران
منبع : بخش جهانگردی آکاایران
برچسب :