السالوادور
آمریکای مرکزی پایتخت آن سان, جهان گردی ,جهانگردی ,دیدنی های جهان ,دیدنی های السالوادور ,جاذبه های السالوادور ,مراکز گردشگری السالوادور ,مساحت السالوادور ,نق

السالوادور

السالوادور کشوری است در آمریکای مرکزی. پایتخت آن سان سالوادور است...

تقسیمات کشوری

السالوادور به ۱۴ استان (departamentos) تقسیم شده که هر استان نیز خود به بخش‌هایی (municipios) تقسیم گشته است. استان‌های السالوادور عبارت‌اند از:

آهوآچاپان
کابانیاس
چالاتنانگو
کوسکاتلان
لالیبرتاد
لاپاز
لااونیون
مورازان
سن‌میگوئل
سان‌سالوادور
سان‌ویسنته
سانتاآنا
سونسوناته
اوسولوتان

منبع:ویکی پدیا
ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش جهانگردی آکاایران
برچسب :