بنای زیبای یادبود ملی کانادا +عکس - آکا
بنای زیبای یادبود ملی کانادا +عکس فرانسه,سربازان کانادایی,جنگ جهانی,,کانادا کلیپ,کانادا اکسپرت,کانادا یا آلمان,کانادا,کانادا تورنتو,کانادا درای,کانادا یا آمریکا
تاپ ناپ: در 8 کیلومتری شهر Vimy در فرانسه بنایی بزرگ و باشکوه برای یادبود 60 هزار کانادایی که در آنجا کشته شده اند ساخته شده است. این بنا که در زمین اعطا شده توسط فرانسه به مردم کانادا واقع شده، یادآور تمام بنای زیبای یادبود ملی کانادا +عکس فرانسه,سربازان کانادایی,جنگ جهانی,کانادا


بنای زیبای یادبود ملی کانادا +عکس فرانسه,سربازان کانادایی,جنگ جهانی,کانادا


بنای زیبای یادبود ملی کانادا +عکس فرانسه,سربازان کانادایی,جنگ جهانی,کانادا


بنای زیبای یادبود ملی کانادا +عکس فرانسه,سربازان کانادایی,جنگ جهانی,کانادا


بنای زیبای یادبود ملی کانادا +عکس فرانسه,سربازان کانادایی,جنگ جهانی,کانادا


بنای زیبای یادبود ملی کانادا +عکس فرانسه,سربازان کانادایی,جنگ جهانی,کانادا


بنای زیبای یادبود ملی کانادا +عکس فرانسه,سربازان کانادایی,جنگ جهانی,کانادا


بنای زیبای یادبود ملی کانادا +عکس فرانسه,سربازان کانادایی,جنگ جهانی,کانادا


بنای زیبای یادبود ملی کانادا +عکس فرانسه,سربازان کانادایی,جنگ جهانی,کانادا


بنای زیبای یادبود ملی کانادا +عکس فرانسه,سربازان کانادایی,جنگ جهانی,کانادا


گردآوری جهان شناسی آکاایران
منبع : بخش جهانگردی آکاایران
برچسب :