غارهای یخی حیرت انگیر در دریاچه سوپریر + تصاویر - آکا
دریاچه سوپریر غارهای یخی در دریاچه سوپریر زیباترین غارهای جهان غارهای یخی عجایب طبیعت,عجایب گردشگری,مکانهای دیدنی جهان,کانادا 

این دریاچه بین ایالت انتاریو کانادا و آمریکا (میشیگان، ویسکانسین و مینه سوتا) قرار دارد.
جزایر آپاستل شامل 22 جزیره کوچک و بزرگ داخل دریاچه سوپریور در شمال ویسکانسن واقع شده اند که اخیرا غارهای یخی, دریاچه سوپریر, غارهای یخی در دریاچه سوپریر

غارهای یخی, دریاچه سوپریر, غارهای یخی در دریاچه سوپریر

غارهای یخی, دریاچه سوپریر, غارهای یخی در دریاچه سوپریر

غارهای یخی, دریاچه سوپریر, غارهای یخی در دریاچه سوپریر

غارهای یخی, دریاچه سوپریر, غارهای یخی در دریاچه سوپریر

غارهای یخی, دریاچه سوپریر, غارهای یخی در دریاچه سوپریر

غارهای یخی, دریاچه سوپریر, غارهای یخی در دریاچه سوپریر

غارهای یخی, دریاچه سوپریر, غارهای یخی در دریاچه سوپریر

غارهای یخی, دریاچه سوپریر, غارهای یخی در دریاچه سوپریر

غارهای یخی, دریاچه سوپریر, غارهای یخی در دریاچه سوپریر

غارهای یخی, دریاچه سوپریر, غارهای یخی در دریاچه سوپریر

غارهای یخی, دریاچه سوپریر, غارهای یخی در دریاچه سوپریر

غارهای یخی, دریاچه سوپریر, غارهای یخی در دریاچه سوپریر

غارهای یخی, دریاچه سوپریر, غارهای یخی در دریاچه سوپریر

غارهای یخی, دریاچه سوپریر, غارهای یخی در دریاچه سوپریر

 

منبع : khabaronline.ir

گردآوری جهان شناسی آکاایران
منبع : بخش جهانگردی آکاایران
برچسب :