ماچوپیچو، اسرار آمیز ترین شهر تاریخی جهان (+ تصاویر) - آکا
ماچوپیچو,تصاویر ماچوپیچو شهر باستانی اینکاها,شهرهای باستانی جهان,اینکاها,ماچوپیچو شهر اینکاها,مکانهای تاریخی جهان,اسرار آمیز ترین مکانهای تاریخی جهان,زیباترین م


 ماچوپیچو, تصاویر ماچوپیچو شهر باستانی اینکاها, شهرهای باستانی جهان,پرو

  ماچوپیچو, تصاویر ماچوپیچو شهر باستانی اینکاها, شهرهای باستانی جهان,پرو

  ماچوپیچو, تصاویر ماچوپیچو شهر باستانی اینکاها, شهرهای باستانی جهان,پرو

  ماچوپیچو, تصاویر ماچوپیچو شهر باستانی اینکاها, شهرهای باستانی جهان,پرو

 ماچوپیچو, تصاویر ماچوپیچو شهر باستانی اینکاها, شهرهای باستانی جهان,پرو

  ماچوپیچو, تصاویر ماچوپیچو شهر باستانی اینکاها, شهرهای باستانی جهان,پرو

  ماچوپیچو اسرارآمیزترین شهر باستانی

 

 شهر ماچوپیچو سال ها پیش در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید و پس از مدتی نیز در فهرست میراث جهانی در خطر یونسکو قرار گرفت.با این وجود، تعداد زیادی از باستان شناسان جهان بر این باورند که نبود کنترل بر تعداد گردشگران ماچوپیچو، این شهر و اکوسیستم اطراف آن را به سمت نابودی پیش می برد.


منبع:banki.ir

گردآوری جهان شناسی آکاایران
منبع : بخش جهانگردی آکاایران
برچسب :
مطالب پیشنهادی