آبشار آتشین آمریکا‍ ،چشم‌اندازی نادر در جهان (+تصاویر) - آکا
آمریکا ,زیباترین آبشارهای جهان چشمه‌ها‌ی آب گرم آبشار آبشار آتشین عکس های آبشار آتشین آمریکا,عجایب طبیعی,مکانهای گردشگری,عجایب گردشگری


 

چشم‌اندازی نادر در جهان؛ آمریکا ,آبشار, آبشار آتشین, زیباترین آبشارهای جهان

 
عامل دوم مربوط به زاویه خاصی است که خورشید باید با آن درجه بر آبها بتابد تا چنین منظره ای پدیدار شود. موقعیت خورشید باید دقیقا در یک نقطه خاص در آسمان باشد. این اتفاق نیز فقط در ماه فوریه و چند دقیقه کوتاه در هنگام تاریکی شب روی می‌دهد.

 

پس اگر روزی که آسمان ابری است به آنجا بروید یا اگر عاملی مزاحم جلوی خورشید را بگیرد مجبور خواهید شد از چهره ناراحت خودتان روبروی آمریکا ,آبشار, آبشار آتشین, زیباترین آبشارهای جهان

آمریکا ,آبشار, آبشار آتشین, زیباترین آبشارهای جهان

آمریکا ,آبشار, آبشار آتشین, زیباترین آبشارهای جهان

  آمریکا ,آبشار, آبشار آتشین, زیباترین آبشارهای جهان

آمریکا ,آبشار, آبشار آتشین, زیباترین آبشارهای جهان

آمریکا ,آبشار, آبشار آتشین, زیباترین آبشارهای جهان

آمریکا ,آبشار, آبشار آتشین, زیباترین آبشارهای جهان

آمریکا ,آبشار, آبشار آتشین, زیباترین آبشارهای جهان

آمریکا ,آبشار, آبشار آتشین, زیباترین آبشارهای جهان

آمریکا ,آبشار, آبشار آتشین, زیباترین آبشارهای جهان

 


منبع : seemorgh.com

گردآوری جهان شناسی آکاایران
منبع : بخش جهانگردی آکاایران
برچسب :