زیارتگاه حضرت بال در کشمیر هند (+تصاویر) - آکا
زیارتگاه حضرت بال در کشمیر تصاویر زیارتگاه حضرت بال در کشمیر زیارتگاه حضرت‌ بال دیدنهای هند,مکانهای زیارتی هند,اماکن مذهبی هند,مکانهای زیارتی ایران و جهان,هند


زیارتگاه «حضرت بال» در کشمیر (+تصاویر)
«حضرت بال» زیارتگاهی در کشمیر است که به اعتقاد مردم آن منطقه، موی پیامبر در آن نگهداری می‌شود.تاریخ ساخته شدن بنای «حضرت‌بال» به اوایل قرن هفتم میلادی برمی گردد.
شاه‌ جهان از پادشاهان سلسله پادشاهی مغول در

زیارتگاه حضرت‌ بال, زیارتگاه حضرت بال در کشمیر, تصاویر زیارتگاه حضرت بال در کشمیر

زیارتگاه حضرت‌ بال, زیارتگاه حضرت بال در کشمیر, تصاویر زیارتگاه حضرت بال در کشمیر

زیارتگاه حضرت‌ بال, زیارتگاه حضرت بال در کشمیر, تصاویر زیارتگاه حضرت بال در کشمیر

زیارتگاه حضرت‌ بال, زیارتگاه حضرت بال در کشمیر, تصاویر زیارتگاه حضرت بال در کشمیر

 

منبع : farsnews.com

گردآوری جهان شناسی آکاایران
منبع : بخش جهانگردی آکاایران
برچسب :