پسر آسمان؛ عجیب ترین کوهستان دنیا + عکس
دیدنی های گوانجو چین,شهر های دیدنی چین,جا های دیدنی چین,عکس های دیدنی چین,مکان های دیدنی چین,جاذبه های دیدنی چین,دیدنی های چین,دیدنی های کشور چین,دیدنی های چین,

پسر آسمان ؛ عجیب ترین کوهستان دنیا
دیدنی های چین,دیدنی های چین,دیدنی های کشور چین

 
گردشگران در این کوهستان می توانند با آیین ها و غذاهای محلی این قسمت از چین آشنا شوند و از هوای پاک عجیب ترین کوهستان دنیا بهره بگیرند.
این کوه برای گردشگران آیینی محلی برای آشنایی با خاستگاههای طبیعی آیینهای چینی مثل تائو ایسم است که در جستجوی تعادل و آرامش هماهنگی با طبیعت را توصیه می کند.
وجود تله کابین در این کوهستان به گردشگران این شانس را می دهد تا به ارتفاع ۱۳۰۰ متری این کوهستان صعود کنند و جاذبه های دره های اطراف را از بالا ببینند.

 

 عکس هایی از دیدنی های چین,دیدنی های چین,دیدنی های کشور چین

دیدنی های چین,دیدنی های چین,دیدنی های کشور چین

دیدنی های چین,دیدنی های چین,دیدنی های کشور چین

دیدنی های چین,دیدنی های چین,دیدنی های کشور چین

دیدنی های چین,دیدنی های چین,دیدنی های کشور چین

دیدنی های چین,دیدنی های چین,دیدنی های کشور چین

دیدنی های چین,دیدنی های چین,دیدنی های کشور چین

دیدنی های چین,دیدنی های چین,دیدنی های کشور چین

دیدنی های چین,دیدنی های چین,دیدنی های کشور چین

دیدنی های چین,دیدنی های چین,دیدنی های کشور چین

دیدنی های چین,دیدنی های چین,دیدنی های کشور چین

دیدنی های چین,دیدنی های چین,دیدنی های کشور چین

دیدنی های چین,دیدنی های چین,دیدنی های کشور چین

دیدنی های چین,دیدنی های چین,دیدنی های کشور چین

دیدنی های چین,دیدنی های چین,دیدنی های کشور چین

منبع:touristha.ir

گردآوری جهان شناسی آکاایران گردآوری جهان شناسی آکاایران
منبع : بخش جهانگردی آکاایران
برچسب :