گزارش تصویری از دانشجویان کره شمالی
گزارش تصویری از دانشجویان کره شمالی کیم ایل سونگ,کره شمالی,کره شمالی
شفقنا: بیشتر این تصاویر متعلق به دانشجویان دانشگاه کیم ایل سونگ کره شمالی، اصلی ترین دانشگاه این کشور می باشد. برخی دیگر از تصاویر به دانشجویان دانشگاه های دیگر این کشور تعلق دارد.

گزارش تصویری از دانشجویان کره شمالی کیم ایل سونگ,کره شمالی , 

جهان گردی


گزارش تصویری از دانشجویان کره شمالی کیم ایل سونگ,کره شمالی , 

جهان گردی


گزارش تصویری از دانشجویان کره شمالی کیم ایل سونگ,کره شمالی , 

جهان گردی


گزارش تصویری از دانشجویان کره شمالی کیم ایل سونگ,کره شمالی , 

جهان گردی


گزارش تصویری از دانشجویان کره شمالی کیم ایل سونگ,کره شمالی , 

جهان گردی


گزارش تصویری از دانشجویان کره شمالی کیم ایل سونگ,کره شمالی , 

جهان گردی


گزارش تصویری از دانشجویان کره شمالی کیم ایل سونگ,کره شمالی , 

جهان گردی


گزارش تصویری از دانشجویان کره شمالی کیم ایل سونگ,کره شمالی , 

جهان گردی


گزارش تصویری از دانشجویان کره شمالی کیم ایل سونگ,کره شمالی , 

جهان گردی


گزارش تصویری از دانشجویان کره شمالی کیم ایل سونگ,کره شمالی , 

جهان گردی


گزارش تصویری از دانشجویان کره شمالی کیم ایل سونگ,کره شمالی , 

جهان گردی


گزارش تصویری از دانشجویان کره شمالی کیم ایل سونگ,کره شمالی , 

جهان گردی


گردآوری جهان شناسی آکاایران گردآوری جهان شناسی آکاایران
منبع : بخش جهانگردی آکاایران
برچسب :