با کوه قاتل آشنا شوید+ تصاویر - آکا
مکانهای تفریحی پاکستان بلند‌ترین قله پاکستان کوه قاتل پاکستان,قله های پاکستان,پاکستان,جاهای دیدنی پاکستان,جاذبه های گردشگری پاکستان ,پاکستان


 نمایی از کوه کی تو یا پادشاه سفید بلند‌ترین قله پاکستان, جاهای دیدنی پاکستان, جاذبه های گردشگری پاکستان,پاکستان

 

پاکستان, جاهای دیدنی پاکستان, جاذبه های گردشگری پاکستان,پاکستان

 

پاکستان, جاهای دیدنی پاکستان, جاذبه های گردشگری پاکستان,پاکستان

 نمایی از ارتفاعات کوه ننگا پربت معروف به میدان پری‌ها


** گاشر برم ون
گاشر برم ون یازدهمین قله بلند جهان و سومین کوه مرتفع در پاکستان, جاهای دیدنی پاکستان, جاذبه های گردشگری پاکستان,پاکستان

** برود پیک:
برود پیک دوازدهمین کوه بلند دنیا و چهارمین قله بلند پاکستان, جاهای دیدنی پاکستان, جاذبه های گردشگری پاکستان,پاکستان

  ** گاشر‌برم تو
گاشر‌برم تو سیزدهمین کوه مرتفع جهان و پنجمین قله بلند در پاکستان, جاهای دیدنی پاکستان, جاذبه های گردشگری پاکستان,پاکستان

** گاشر برم فور
گاشر برم فور هفدهمین کوه بلند جهان و ششمین قله بلند پاکستان, جاهای دیدنی پاکستان, جاذبه های گردشگری پاکستان,پاکستان

 ** دستا‌غل‌سر
دستا‌غل‌سر در رشته‌کوه قراقرم و در دورترین نقطه شمال پاکستان, جاهای دیدنی پاکستان, جاذبه های گردشگری پاکستان,پاکستان

** کیو‌نانگ چیش
کیونانگ چیش دومین کوه بلند رشته‌کوه هسپر موزتاگ است که ارتفاع آن به 7823 متر می‌رسد و بیست و یکمین کوه بلند جهان و هشتمین قله مرتفع در پاکستان, جاهای دیدنی پاکستان, جاذبه های گردشگری پاکستان,پاکستان

 ** ماشر‌برم ون
ماشر‌برم ون که به کی ون نیز مشهور است در منطقه گانچهه از توابع گیلگت و بلتستان واقع شده و در ارتفاع 7881 متر می‌رسد و بیست ودومین کوه بلند جهان و نهمین قله مرتفع پاکستان, جاهای دیدنی پاکستان, جاذبه های گردشگری پاکستان,پاکستان

 ** بتورا‌سر
بتورا‌سر که به بتورا‌ون نیز مشهور است بیست پنجمین کوه مرتفع جهان و دهمین قله مرتفع پاکستان است که ارتفاع آن به 7795 متر می‌رسد.

این کوه اولین بار در سال 1967 فتح شد.

 

منبع:farsnews.com

گردآوری جهان شناسی آکاایران
منبع : بخش جهانگردی آکاایران
برچسب :
مطالب پیشنهادی