معبد بودایی ساخته شده از بطری
معبد بودایی در چین,معبد بوداییان,معبد بودایی ها,معبد بودایی چین,معبد بودایی,معبد بودایی ساخته شده از بطری,,تایلند


معبد بودایی,معبد بوداییان,معبد بودایی در چین

 
یک راهبه در معبد بودایی,معبد بوداییان,معبد بودایی در چین

 
به گفته کارشناسان، معبد بودایی,معبد بوداییان,معبد بودایی در چین

 

پنجره‌های بزرگ معبد بودایی,معبد بوداییان,معبد بودایی در چین

 
بسیار فراتر از اینکه معبد بودایی,معبد بوداییان,معبد بودایی در چین

 

این معبد بودایی,معبد بوداییان,معبد بودایی در چین

 

معبد بودایی,معبد بوداییان,معبد بودایی در چین

 

معبد بودایی,معبد بوداییان,معبد بودایی در چین

 

معبد بودایی,معبد بوداییان,معبد بودایی در چین

 

بسیاری از بطریها به ویژه از نوع چانگ آن، طراحی صنعتی ندارند بلکه خانگی هستند.درپوشهای فلزی بطریها نیز برای خلق تصاویر مذهبی در معبد بکار رفته اند.

منبع: jamejamonline.ir

گردآوری جهان شناسی آکاایران گردآوری جهان شناسی آکاایران
منبع : بخش جهانگردی آکاایران
برچسب :