پوگرادِتس آلبانی-آکا

زمان مطالعه : 3 دقیقه
استان‌های سی‌و‌شش‌گانه کشور آلبانی,دارای مناظر و چشم,مرز کشور مقدونیه,برابر سر شماری سال,کنار دریاچه,زیبایی,جمعیت,بوده
سواستوپول اکراین -آکا

سواستوپول اکراین -آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
توسط نیروی دریایی اوکراین و نیروی دریایی روسیه,شبه جزیره کریمه در جنوب اوکرائین,جنگ جهانی دوم به انجام می‌رسد,دریای سیاه,سواستوپول همچنین یک مرکز مهم,دریای سیاه شوروی,اساس آمار سال,تاتاری کریمه
کورچه آلبانی - آکا

کورچه آلبانی - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
استان‌های سی‌و‌شش‌گانه کشور آلبانی,استان‌های,استان‌های سی‌و‌شش‌گانه کشور,استان‌های سی‌و‌شش‌گانه,سی‌و‌شش‌گانه,مرکز,جمعیت,آلبان
فیر آلبانی - آکا

فیر آلبانی - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
استان‌های سی‌و‌شش‌گانه کشور آلبانی,استان‌های,استان‌های سی‌و‌شش‌گانه کشور,استان‌های سی‌و‌شش‌گانه,مرکز,جمعیت,آلبان,کشور
کرویه آلبانی - آکا

کرویه آلبانی - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
استان‌های سی‌و‌شش‌گانه کشور آلبانی,استان‌های,استان‌های سی‌و‌شش‌گانه کشور,استان‌های سی‌و‌شش‌گانه,آلبان,مرکز,آلبان,تیرانا
هاس آلبانی - آکا

هاس آلبانی - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
استان‌های سی‌و‌شش‌گانه کشور آلبانی,استان‌های,استان‌های سی‌و‌شش‌گانه کشور,استان‌های سی‌و‌شش‌گانه,تیرانا,کشور,تیرانا,آلبان
گرامش آلبانی - آکا

گرامش آلبانی - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
استان‌های سی‌و‌شش‌گانه کشور آلبانی,استان‌های,استان‌های سی‌و‌شش‌گانه کشور,استان‌های سی‌و‌شش‌گانه,آلبانیای,سی‌و‌شش‌گانه,آلبان,جمعیت
جیروکاستر آبانی - آکا

جیروکاستر آبانی - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
استان‌های سی‌و‌شش‌گانه کشور,جمعیت این استان در سال,آلبانیایی,هزار نفر بوده,مرکز,برابر,استان‌های,استان‌های
الباسان آلبانی - آکا

الباسان آلبانی - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
الباسان همچنان,الباسان را ترک‌ها,آلبانیایی,الباسان,الباسان از بزرگ‌ترین,ترک‌های جوان,حکومت کمونیستی,طبق سرشماری
بولچیزه آلبانی - آکا

بولچیزه آلبانی - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
استان‌های سی‌و‌شش‌گانه کشور آلبانی,استان‌های,استان‌های سی‌و‌شش‌گانه کشور,استان‌های سی‌و‌شش‌گانه,آلبانیای,عثمان,الباسان,آلبان
برات آلبانی - آکا

برات آلبانی - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
آلبانی,استان‌های,استان‌های سی‌و‌شش‌گانه کشور,استان‌های سی‌و‌شش‌گانه,عثمان,عثمان,آلبانیای,آلبانیای
دلوینه آلبانی - آکا

دلوینه آلبانی - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
استان‌های سی‌و‌شش‌گانه کشور آلبانی,استان‌های,استان‌های سی‌و‌شش‌گانه کشور,استان‌های سی‌و‌شش‌گانه,مرکز,جمعیت,سی‌و‌شش‌گانه,تیرانا
کاوایه آلبانی - آکا

کاوایه آلبانی - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
استان‌های سی‌و‌شش‌گانه کشور آلبانی,استان‌های,استان‌های سی‌و‌شش‌گانه کشور,استان‌های سی‌و‌شش‌گانه,کشور,آلبان,جمعیت,مرکز
اشلسویگ-هولشتاین آلمان - آکا

اشلسویگ-هولشتاین آلمان - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
آلمان در قرن نوزدهم میلادی,جنگ هفت هفته‌ای بین پروس و اتریش,آلمانی و دانمارکی,پیروزی پروس به پایان رسید,آلمانی,فرهنگ,منطقه,مهم
مکلنبورگ-فورپومرن آلمان - آکا

مکلنبورگ-فورپومرن آلمان - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
ایالت شامل دو منطقه,آلمانی,پایتخت,شانزده ایالت,شانزده,ایالت شامل,جشن‌,وسط