قلعه‌ اسرار آمیز ادینبورگ + تصاویر - آکا
تصاویر قلعه‌ی ادینبورگ عکسهای قلعه‌ی ادینبورگ قلعه‌ی ادینبورگ در اسکاتلند قلعه‌ی ادینبورگ,قلعه‌ اسرار آمیز ادینبورگ,اماکن دیدنی اسکاتلند,مکانهای تاریخی جهان,انگ


قلعه‌ اسرار آمیز ادینبورگ + تصاویر
قلعه‌ی ادینبورگ, تصاویر قلعه‌ی ادینبورگ, عکسهای قلعه‌ی ادینبورگ,انگلستان

 قلعه‌ی ادینبورگ, تصاویر قلعه‌ی ادینبورگ, عکسهای قلعه‌ی ادینبورگ,انگلستان

 قلعه‌ی ادینبورگ, تصاویر قلعه‌ی ادینبورگ, عکسهای قلعه‌ی ادینبورگ,انگلستان

  قلعه‌ی ادینبورگ, تصاویر قلعه‌ی ادینبورگ, عکسهای قلعه‌ی ادینبورگ,انگلستان

 قلعه‌ی ادینبورگ, تصاویر قلعه‌ی ادینبورگ, عکسهای قلعه‌ی ادینبورگ,انگلستان

 قلعه‌ی ادینبورگ, تصاویر قلعه‌ی ادینبورگ, عکسهای قلعه‌ی ادینبورگ,انگلستان

  قلعه‌ی ادینبورگ, تصاویر قلعه‌ی ادینبورگ, عکسهای قلعه‌ی ادینبورگ,انگلستان

  قلعه‌ی ادینبورگ, تصاویر قلعه‌ی ادینبورگ, عکسهای قلعه‌ی ادینبورگ,انگلستان

 قلعه‌ی ادینبورگ, تصاویر قلعه‌ی ادینبورگ, عکسهای قلعه‌ی ادینبورگ,انگلستان

 قلعه‌ی ادینبورگ, تصاویر قلعه‌ی ادینبورگ, عکسهای قلعه‌ی ادینبورگ,انگلستان

  قلعه‌ی ادینبورگ, تصاویر قلعه‌ی ادینبورگ, عکسهای قلعه‌ی ادینبورگ,انگلستان

 قلعه‌ی ادینبورگ, تصاویر قلعه‌ی ادینبورگ, عکسهای قلعه‌ی ادینبورگ,انگلستان

 قلعه‌ی ادینبورگ, تصاویر قلعه‌ی ادینبورگ, عکسهای قلعه‌ی ادینبورگ,انگلستان

 قلعه‌ی ادینبورگ, تصاویر قلعه‌ی ادینبورگ, عکسهای قلعه‌ی ادینبورگ,انگلستان

   قلعه‌ی ادینبورگ, تصاویر قلعه‌ی ادینبورگ, عکسهای قلعه‌ی ادینبورگ,انگلستان

 قلعه‌ی ادینبورگ, تصاویر قلعه‌ی ادینبورگ, عکسهای قلعه‌ی ادینبورگ,انگلستان

 قلعه‌ی ادینبورگ, تصاویر قلعه‌ی ادینبورگ, عکسهای قلعه‌ی ادینبورگ,انگلستان

   قلعه‌ی ادینبورگ در اسکاتلند


تمام داوطلبان به دقت مورد بررسی قرار گرفتند. تنها کسانی اجازه‌ ی شرکت در طرح را داشتند که چیزی از ماجرای قلعه نمی‌ دانستند، با این حال در پایان پژوهش تقریباً نیمی از بازدیدکنندگان از وقوع پدیده‌هایی خبر دادند که قادر به توضیح آن ها نبودند. همه‌ی این افراد وجود چیزی را در محل‌های مشهور به ماوراءالطبیعه بودن احساس کردند.

منبع : lastsecond.ir

گردآوری جهان شناسی آکاایران
منبع : بخش جهانگردی آکاایران
برچسب :