اکسترمادورا  اسپانیا - آکا
خودمختار اسپانیا,استان کاسرس,تشکیل,پایتخت,استان,خودمختار,حکومت,خیابان

اکسترمادورا


کسترمادورا (Extremadura) یکی از ۱۷ بخش خودمختار اسپانیا است. پایتخت آن مِریدا است. این بخش از دو استان کاسرس و باداخس تشکیل شده است.


منبع:ویکی پدیا

منبع : بخش جهانگردی آکاایران
برچسب :