معماری دیدنی معبد بوداییان در چین -آکا
معبد بودایی Maytszishan معبد بودایی معابد چین,معماری معبد بودایی Maytszishan,مکانهای تاریخی چین,اماکن دیدنی چین,جاهای دیدنی چین
آکاایران: مجموعه: مکانهای تاریخی جهان

معماری دیدنی معبد بوداییان در چین
معبد بودایی  Maytszishan واقع شده در استان گانسو در شمال غرب چین قرار گرفته است. این معبد یک نمونه دیدنی از معماری است. در این معبد بیش از 7000 مجسمه و بیش از 1000 متر مربع نقاشی های دیواری قرار دارد. بلند ترین مجسمه این معبد 16 متر طول دارد. تمامی راه پله های این معبد با چوب ساخته شده که بدلیل قدمت با ستون های لزی تقویت شده اند.

تصاویر معبد بودایی  Maytszishan

 

آکاایران: معماری دیدنی معبد بوداییان در چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

,معبد بودایی, معبد بودایی Maytszishan, معابد چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

,معبد بودایی, معبد بودایی Maytszishan, معابد چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

,معبد بودایی, معبد بودایی Maytszishan, معابد چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

,معبد بودایی, معبد بودایی Maytszishan, معابد چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

,معبد بودایی, معبد بودایی Maytszishan, معابد چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

,معبد بودایی, معبد بودایی Maytszishan, معابد چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

,معبد بودایی, معبد بودایی Maytszishan, معابد چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

,معبد بودایی, معبد بودایی Maytszishan, معابد چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

,معبد بودایی, معبد بودایی Maytszishan, معابد چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

,معبد بودایی, معبد بودایی Maytszishan, معابد چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

,معبد بودایی, معبد بودایی Maytszishan, معابد چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

,معبد بودایی, معبد بودایی Maytszishan, معابد چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

,معبد بودایی, معبد بودایی Maytszishan, معابد چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

,معبد بودایی, معبد بودایی Maytszishan, معابد چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

,معبد بودایی, معبد بودایی Maytszishan, معابد چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

,معبد بودایی, معبد بودایی Maytszishan, معابد چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

,معبد بودایی, معبد بودایی Maytszishan, معابد چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

,معبد بودایی, معبد بودایی Maytszishan, معابد چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

,معبد بودایی, معبد بودایی Maytszishan, معابد چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

,معبد بودایی, معبد بودایی Maytszishan, معابد چین.

منبع :

منبع : بخش جهانگردی آکاایران
برچسب :